เบอร์โทรสำคัญ

สถานีตำรวจ

สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบฯ                           032-611148

สถานีตำรวจภูธรหัวหิน                                       032-511027

 

ตำรวจท่องเที่ยวหัวหิน สายด่วน                         032-516219

สถานีตำรวจภูธรปราณบุรี                                   032-622027

 

สถานีตำรวจภูธรปากน้ำปราณ                            032-631046

 

สถานีตำรวจภูธรสามร้อยยอด                             032-684216 

 

สถานีตำรวจภูธรกุยบุรี                                        032-681698

 

สถานีตำรวจภูธรทับสะแก                                   032-671055

สถานีตำรวจภูธรบางสะพาน                                032-697007

 

สถานีตำรวจภูธรบางสะพานน้อย                         032-699166

 

 

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์                               032-601060-4

รพ. หัวหิน                                                           032-523000

รพ.ซานเปาโล หัวหิน                                          032-532576

รพ.กรุงเทพหัวหิน                                               032-616800

โรงพยาบาลกองบิน 5                                         032-611031

รพ.ปราณบุรี                                            032-825565 , 032-825578

,

รพ.ค่ายธนะรัชต์                                                  032-622155

 

โรงพยาบาลสามร้อยยอด                                    032-688558

 

โรงพยาบาลกุยบุรี                                               032-681108

โรงพยาบาลทับสะแก                              032-671122 , 032-546482

โรงพยาบาลบางสะพาน                                     032- 691132-3

โรงพยาบาลบางสะพานน้อย                               032- 699025

 

มูลนิธิ,หน่วยกู้ภัย

มูลนิธิสว่างประจวบธรรมสถาน                   (ประจวบ) 032-661445

มูลนิธิหัวหิน                                                 (หัวหิน) 032-528032

 

มูลนิธิสว่างแผ่ไพศาล                               (ปราณบุรี) 032-622085

มูลนิธิสว่างเมธีธรรมสถาน                  (สามร้อยยอด) 032-688910

มูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิวัดกุยบุรี                        (กุยบุรี) 032-682798

มูลนิธิสว่างรุ่งเรืองธรรมสถาน                   (ทับสะแก) 032-671128

มูลนิธิสว่างราษฎร์ศรัทธาธรรมสถาน     (บางสะพาน) 032-619568

หน่วยงานกรณีเหตุฉุกเฉิน

ตรวจคนเข้าเมือง สิงขร                                      032-619038

ตรวจคนเข้าเมือง หัวหิน                                     032-526556

 

ตำรวจน้ำปราณบุรี                                              032-631243

 

ตำรวจทางหลวงประจวบฯ                                  032-611276

 

หน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิด                                        032-511219

 

ศูนย์บรรเทาสาธารณะภัย                                   032-511666

 

สถานีรถไฟหัวหิน                                              032-511073